Şirketin Unvanı
AKSA GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Kuruluş Tarihi
01.07.2004
Bağlı bulunduğu Ticaret Odası, Ticaret Sicil Numarası
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI, Sicil No: GEMLİK / 3813
MERSİS No
391025250500024
Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası
GEMLİK - 391 025 2505
Şirketin Faaliyet Konusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, belirlenen lisans alanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
EPDK Lisans Tarihi
21.09.2014
EPDK Lisans Numarası
DAG/366-28/066
Yatırım Bölgeleri
Gemlik İlçesi Belediye Sınırları
Faailyet Alanı Kapsamındaki İl Sayısı
 
Faaliyet Alanı Kapsamındaki İlçe ve Belde Sayısı
1
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Sermaye Yapısı
Adı Soyadı / Ünvanı Sermaye Yapısı (%)
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. 86,97%
ŞABAN CEMİL KAZANCI 0,01%
TÜLAY KAZANCI 0,01%
FAİK IŞIK 3,00%
YAŞAR ARSLAN 0,01%
GEMLİK BELEDİYESİ 10,00%
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler